javascript
*****

This is some sample text. You are using CKEditor

دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی



نام : یوسف

نام خانوادگی: محمد نژاد عالی زمینی

مرتبه علمی و پست سازمانی : استادیار پایه 17،

گروه علمی مربوطه : دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان و ادبیات (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

 

سوابق پژوهشی :

انتشار کتاب :

ـ تاثیر فناوری های نوین ارتباطی بر زبان فارسی، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم، 1387

ـ گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی عالی (5 جلد کتاب که به ترتیب در سال های 1387 و 1386، 1382، 1380 منتشر شده است)

ـ شیوه نامه پژوهش و نگارش علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391

 

سوابق اجرایی :

1ـ کارشناس مسئول انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1370 تا 1375

2ـ عضو هیأت علمی پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از سال 1375

3ـ مدیر گروه تکنولوژی آموزشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از مهر ماه 1376 تا مهر ماه 1381

4ـ عضو شورای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از آذرماه سال 1377 تا مهر ماه 1381

5ـ عضو و دبیر شورای علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از سال 1376 تا 1381

6ـ عضو و دبیر شورای هماهنگی شبکه کیفیت گروه های زبان و ادبیات فارسی، از سال 1388

7ـ مشاور و مسئول حوزه معاونت پژوهشی در پژوهشگاه عللوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 1390 تا 1392

8ـ عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ادبیات، از سال 1390 تا 1392

9ـ عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده ادبیات از سال 1390 تا 1392

10ـ عضو شورای پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 1390 تا 1392

11ـ رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 1395

12ـ عضو کار گروه منابع درسی کرسی های زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور، مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از سال 1395

 

حامیان همایش :


همایش بین المللی شمس و مولانا :

آدرس دبیر خانه اجرایی : ایران - آذربایجان غربی - خوی - خیابان شهید صمدزاده - ساختمان قدیم شهرداری - تلفن :36240090-044

آدرس دبیر خانه علمی :ایران-تهران،بزرگراه کردستان. خیابان دکتر ضادق آیینه وند( ۶۴ـ غربی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -تلفن :880660530-021
ایمیل: info@conf-shams.ir


برای استفاده بهینه از این سایت از مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید