javascript
*****

Prof. Dr. Derya Örs


Prof. Dr. Derya Ors

 

He was born on 2 April 1966 in Konya. He completed his primary education in Aksehir and high school in Konya. AU After graduating from the Department of Persian Language and Literature, Department of Eastern Languages ​​and Literatures, Faculty of Language, History and Geography (1985-1989), he was appointed as a Research Assistant to the said Department in 1990. He completed his master's degree in 1992 and his doctorate in 1999.

 

In March 2002, he was appointed as Assistant Professor; In April 2002, he became an associate professor and in April 2003 he became associate professor; On 17.08.2010, he was appointed as a professor in Ankara University, Department of Persian Language and Literature.

 

He is one of the founders and editors of the Nüsha Journal of Oriental Studies, founded to publish scientific studies in the field of Orientalism, and is also the Vice President of the Mevlana Research Association in Ankara.

 

In January 2011, he was appointed as the Dean of Yıldırım Beyazıt University Faculty of Humanities and Social Sciences. Dr. Derya Örs has been appointed as the President of Atatürk High Council of Culture, Language and History as of November 6, 2012 with the tripartite decree published in the Official Gazette dated November 3, 2012.

 

So far, He has translated a significant number of books from Iranian writers into Turkish and has brought Turkish people to the attention of the Iranian culture and literature.

 

He is married and has two children.

He is currently the Turkish ambassador to Iran.

 

Academic Works:

 

          -  Life, works and literary style of Jalal Al Ahmad

 

          -  Fereydoun Moshiri, the pioneers of contemporary Iranian poetry

 

          -  Complaint in the poems of Nasser Khosrow

 

          -  Life and works of Najm al-Din Razi

 

         -   Rumi and Quran

 

 

 

Prof. Dr. Derya Örs

1966 yılında Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı Akait (şimdiki adıyla Üçhüyük) köyünde dünyaya gelen Derya Örs, ilk öğretimini Akşehir Nasrettin Hoca İlkokulu(1971-1976) ve Atatürk Ortaokulu’nda (1976-1979) tamamlamış, Akşehir İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümü’nde başladığı eğitimini (1979-1981) Konya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde (1983) bitirmiş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ’nda (1985-1989) lisans eğitimini tamamlayarak 07.03.1990’da adı geçen Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanmıştır.

İlhanlı tarihiyle ilgili “Kâşânî, Târîh-i Olcaytu (İnceleme-Çeviri)” başlıklı yüksek lisans tezini 21.10.1992’de, Akkoyunlu tarihiyle ilgili "Fazlullah b. Rûzbihân-i Huncî ve Târîh-i Âlem-ârâ-yi Emînî’si (İnceleme-Farsça Metin Neşri-Çeviri)" başlıklı doktora tezini 12.01.1999’da savunmuştur.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu’nda yedek subay aday öğrenci eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Küçükyalı’da “K.K.K. Lisan Okulu Farsça Bölümü’nde” yedek subay olarak öğretmen ve çevirmen sıfatıyla vatani görevini (Mart 1999-Temmuz 2000) ifa etmiştir.

13.03.2002’de yardımcı doçent kadrosuna atanmış, 16.04.2002’de doçent olmuş, 25.04.2010’da profesör unvanını aldıktan sonra 13.01.2011’de Ankara’da beşinci devlet üniversitesi olarak kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne kurucu dekan olarak atanmıştır. Yaklaşık iki yıl süren bu görevin ardından, 03.11.2012-14.01.2019 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığıgörevini yürütmüş, bu arada Yunus Emre Vakfı Mütevelli Üyeliğindebulunmuş (2014-2017), 2003-2019 yılları boyunca Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Farsça mütercim-tercümanı olarak görev yapmış ve 15 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisiolarak atanmıştır.

Akademik hayatı boyunca çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yöneten Derya Örs, şarkiyat ve sosyal bilimler alanında yayın yapan kimi ulusal ve uluslar arası akademik dergilerde hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yapmıştır[1].

Fars Dili ve Edebiyatı alanında çok sayıda telif ve tercüme makale, kitap, ansiklopedi maddesi ve bilimsel bildirisi bulunan Derya Örs, şarkiyat alanında yayın yapmak üzere kurulan Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi’nin (2001-) kurucularından ve editörlerinden birisi olup çok uzun yıllar, Ankara’da bulunan Mevlana Araştırmaları Derneği’nde “Mevlana’dan Gazel Okumaları” (2004-2011) ve Türkiye Yazarlar Birliği’nde “Mesnevi Şerhi” (2005-2011) derslerine katkı vermiştir.

Çalışmalarını klasik ve çağdaş Fars dili ve edebiyatı; İran tarihi, yazma eser metin neşri, yazma eser kataloglaması, tarihî ve güncel Farsça-Türkçe sözlük yazımı, Osmanlı Türkçesi sözlük yazımı, Arap harfli Türkçe edebiyat ve tarih kitaplarının neşri üzerine yoğunlaştıran Derya Örs, özellikle Konya ve onunla bütünleşen Hz. Mevlânâ ve eserleri hakkındaki çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Bu cümleden olarak Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu ile “Mesnevî-i Manevî’nin” Farsça metnini hazırlamış (2006) ve Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile Mesnevi’yi(2007) Türkçeye kazandırmıştır.

Türk dünyasına yaptığı üstün hizmetlerden dolayı TÜRKSOY 25. Yıl Madalyası’na layık görülmüş, Azerbaycan-Türkiye dostluğunun gelişmesine katkılarından dolayı da 2016 yılında Azerbaycan Millî İlimler Akademisi tarafından “Fahri Doktora” unvanı ile taltif edilmiştir.

Akademik çalışmalarının yanı sıra TRT için, klasik Türk edebiyatı sohbetlerini içeren Dürr-i Meknun(2014-2015, 25 Bölüm) ve dokuz Balkan ülkesindeki Türk-İslam varlığını konu alan Gönül Yolu (2016-2017, 13 Bölüm) adlı programları bizzat hazırlamış ve sunmuştur.

Birisi kız, birisi erkek iki çocuk sahibi olan Derya Örs, Farsça bilmektedir.

 

[1] Milli Eğitim, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları, Ekev Akademi, Tömer Dil, Şarkiyat Mecmuası, Doğu Araştırmaları, Sümam Mevlana Araştırmaları, Erdem, Bilig, Mecelle-i Mutalaat-i Asya-yi Sagir vs.

This is some sample text. You are using CKEditor.

sponsor

javascript

international conference of Shams tabrizi:

Scientific secretariat address: Iran - Tehran, Kurdistan Highway. Iranian Studies, 64th West, Institute for Human Sciences and Cultural Studies Phone number:021-88046891

Executive secretariat address: Iran - West Azarbaijan - Khoy - Shahid Samadzadeh Street - Old Town Hall Building Phone number: 044-36240090For optimal use of this website, use modern browsers like IE 9+, FireFox or Google Chrome

تصویر ثابت

هدایت به بالای صفحه